BIOGAS / BIOMASS

MultiEnergy Solutions is met nu met de 3de generatie biomass/gas installaties op de markt gekomen, Deze kleine installatie is geschikt voor particulieren en instellingen om geheel of gedeeltelijk in uw energiebehoefte te voorzien.

Biomass

Vergassing is een thermisch proces waarbij het materiaal ontleedt in de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid zuurstof. Die hoeveelheid zuurstof wordt zo gekozen dat het proces voldoende warmte levert om op gang te blijven. Typische temperaturen bij de vergassing van biomassa liggen tussen de 800-1000C. Vergassing levert een gas op dat kan worden gebruikt om energie mee op te wekken.

Biomassa is o.a energie uit organische materialen,die op zijn simpelst gezegd, als afval begint te rotten dan word ondermeer methaangas gevormd die gebruikt kan worden om een generatorset op te laten draaien en dus stroom op te wekken voor diverse doeleinden.Nu zijn er ook organische brandstoffen die door persing verkregen werden ,de zogenaamde biofuels, neem b.v koolzaad, zonnebloemolie, palmolie, etc., dit zijn zeg maar de gekweekte brandstoffen en die gebruikenkostbare landbouwgrond,niet alleen in Nederland maar vooral in de ontwikkelingslanden en veroorzaken daar al ellende en uitbuiting, in de toekomst waarschijnlijk hongersnood.

Multienergy - Solution  gebruikt alleen restmateriaal en afval, hierbij moet u denken aan mest, GFT, Sloophout, Papier, Huishoudafval etc.Wij zijn nu met de 3de generatie biomass/gas installaties op de markt gekomen, geschikt voor particulieren en instellingen om geheel of gedeeltelijk in uw energiebehoefte te voorzien.

Biogas

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. Een voorbeeld van een biogas dat op natuurlijke wijze ontstaat is moerasgas.

Voor uitgebreide informatie over onze biomass of biogas installatie kunt u met ons mailen.