Duurzame Energie met MultiEnergy-Solutions

MultiEnergy-Solutions levert, installeert en combineert Duurzame energie oplossingen voor particulier en bedrijven.
               Waterrecycling - Slib Ontwatering inclusief Waterrecycling
                Energy/ Water/ Powercontainers
 -Wind turbines 
                                   Biomas / Biogas installatie

           Nu en in de toekomst minder betalen bouw dan met MultiEnergy - Solutions uw eigen
                                                     
Duurzame Energie Centrale.       

 MultiEnergy - Solutions staat garant voor kwaliteit en service 24 uur per dag.                

Categorieën

Slib Ontwatering inclusief Water Slib Ontwatering inclusief Water

Slib Ontwatering inclusief Waterrecycling een systeem wat voldoet aan de nieuwe wetgeving en voor u het werk doet

Meer informatie ›

WIND TURBINES WIND TURBINES

Als het design in de techniek past. Op het kruispunt van kunst en technologie liggen de meest vooruitstrevende ontwerpen. De MultiEnergy - Solutions is een verticale as esthische verantwoorde wind turbine .

Meer informatie ›

WATER RECYCLING WATER RECYCLING

Innovatieve technologie voor recycling van het water,met name grijs water. Eenvoudig te installeren en te onderhouden Lage kosten. Een oplossing voor particulieren en bedrijven om water te hergebruiken.

Meer informatie ›

ENERGY/ WATER/ POWERCONTAINER ENERGY/ WATER/ POWERCONTAINER

De ENERGY/ WATER/ POWERCONTAINER is een verplaatsbare ' power en of water box' waarmee verschillende soorten energie en water geproduceerd kunnen worden. De ENERGY/ WATER/ POWERCONTAINER maakt duurzame productie van energie, brandstof en voedsel mogelijk in landelijke gebieden welke vaak niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Voor compleet selfsupporting.

Meer informatie ›

BIOGAS / BIOMASS BIOGAS / BIOMASS

Geschikt voor particulieren, bedrijven en instellingen om geheel of gedeeltelijk in uw energiebehoefte te voorzien. Wij gebruiken alleen restmateriaal en afval. Hierbij moet u denken aan mest, GFT, Sloophout, Papier, Huishoudafval etc.

Meer informatie ›